Alternative boløsninger for mindreårige flyktinger

Kommunestyret behandlet idag saken om mottak av flyktninger i 2012. Nora Nilsen fra Venstre fikk flertall for et utredningsforslag som skulle se nærmere på alternative boløsninger for de mindreårige flyktningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

Kommunestyret behandlet idag saken om mottak av flyktninger i 2012. Venstre stod sammen med KrF og Høyre bak forslaget som legger opp til en videreføring av de allerede eksisterende vedtak om mottak av mindreårige flyktninger, samt til mottak av 20 nyankomne flyktninger utover dette. Dette forslaget fikk flertall under kommunestyrets behandling av saken.

Tilgang på fosterhjem, har vært en av årsakene til at vi fremdeles ikke har kommet ajour med de vedtak vi tidligere har fattet rundt mottak av enslige mindreårige flyktninger. Andre kommuner som Trondheim og Stavanger har bygget ut alternative modeller for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og det har satt dem istand til å kunne møte de utfordringer manglende fosterhjem skaper i disse sakene.

Nora Nilsen fra Venstre bad administrasjonen om at en slik løsning også skulle vurderes i Sola. Venstre ønsket at administrasjonenskulle utarbeide en sak som belyste ulike modeller for bosetting av enslige flyktninger og dette gav flertallet i kommunestyret sitt tilsagn til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**