– Komiteen for kultur, miljø og næring bør behandle kultursøknadar

– Når dety set ut til å vere klart fleirtal for at vi folkevalte skal dele ut ein million kroner til lag og foreningar er det meir naturleg at det er komiteen for kultur, miljø og næring som gir innstilling til bystyret,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kultur

Foto: Luth

enn at formannskapet tar sakene. Bystyret har valt dei som er sett på som dei best kvalifiserte i kultur-, miljø- og næringspørsmål til å sitte i denne komiteen, og da må vi også ha tillit til at desse medlemene bør behandle kultursakene, sa Venstres Jan Kløvstad i bystyret. Han viste til innlegg frå John Tellmann Tjuslia, Pensjonistpartiet, som også såg det som naturleg at denne komiteen får søknadane til politisk behandling frå administrasjonen.

Bystyrefleirtalet 25-14 valte å gi formannskapet ansvar for å avgjere søknadane frå lag og foreningar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**