Årsmøte i Tolga Venstre

Tolga Venstre avholdt årsmøte 24. januar. Foruten ordinære årsmøtesaker, ble dokumentet «En bedre helsepolitikk for den enkelte» drøftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


2011 oppsummert
Fra årsmeldingen kunne man lese om et år som naturlig nok var preget av forberedelser og mye aktivitet i forhold til kommunevalget. Det ble kjørt nominasjonsprosess, og man evnet å stille en ren Venstre-liste til valg i Tolga for første gang på flere tiår. Programarbeid ble en spennende prosess, med mange gode innspill fra ulike hold. Også på lille Tolga ble valgkampen preget av ugjerningene 22. juli. Det føltes derfor riktig å starte valgkampen sammen, ved å arrangere et tverrpolitisk møte med fokus på demokrati.

Valgresultatet ble svært gledelig for Venstre i Tolga, med to valgte representanter, formannskapsplass og varaordfører. Kommunestyreperioden har hatt en god start med et godt samarbeidsklima i kommunestyret og mange spennende og utfordrende saker.

Utvidet styre
I lys av et økende aktivitetsnivå og veksten Tolga Venstre har vært vitne til, innstilte det gamle styret på å øke antall representanter i styret fra tre til fem medlemmer.

Det nye styret i Tolga Venstre har følgende sammensetting:
Svein Gjelten Bakken (leder)
Odd Arne Skjæret (økonomiansvarlig)
Kari Gjelten (nettverkansvarlig)
Randi Vingelsgård (styremedlem, ny)
Jan Inge Holøymoen (styremedlem, ny)

Årsmøtet viet tid til Venstres velferdsutvalg sitt 24-punkts program. Et viktig dokument som skal stake ut Venstres kurs for velferdspolitikken fremover. Dokumentet skal behandles på landsmøtet våren 2012.

En annen tung og viktig sak som ble drøftet på møtet var mulig kraftutbygging i Tolga. Det kjøres prosess dette året, og lokallaget vil arbeide tett med denne saken fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**