Fylkesscenen må oppfylle et reelt behov og skape nye muligheter

Flere kulturaktører har den siste tiden stilt spørsmål rundt om det er behov for en fylkesscene i Fredrikstad. Fredrikstad Venstre er fremdeles positiv til fylkesscenen, men kun om den oppfyller et reelt behov og skaper nye muligheter for kulturlivet og befolkningen i Fredrikstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Næring Fredrikstad

Foto: Per E. Braseth-Ellingsen

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Fredrikstad Venstre:

Den kommende brukermedvirkningsrapporten vil vise hva som er de reelle behovene og mulighetene, og om en fylkesscene er den riktige løsningen. Fredrikstad Venstre vil likevel påpeke en del fakta som vil spille inn når vi skal ta beslutningen om vi vil støtte byggingen av en fylkesscene.

Fredrikstad bruker lite penger på kultur når man sammenlikner med andre kommuner. Samtidig har vi et stort kulturliv som er uavhengig av offentlige kulturkroner. Dette gjør at Fredrikstad kommune må være ekstra bevisste på hva et begrenset kulturbudsjett benyttes til.

Vi har i dag relativt sett mange scener i Fredrikstad, inkludert en storsal på Blå Grotte som tar 420 mennesker, og som er godkjent til bruk av Riksteateret. Blå Grotte som kulturhus har dessverre blitt stemoderlig behandlet over flere år, og Venstre ønsker å prioritere innhold og egenprogrammering på Blå Grotte. Det er også et poeng at det ikke er mange forestillinger eller konserter som er i stand til å fylle Blå Grotte i dag. Hvordan det skal være mulig å fylle nesten dobbelt så mange sitteplasser på en fylkesscene er et åpent spørsmål.

Et annet viktig moment er det skammelige forfallet som bibliotekets aula har blitt utsatt for. En annen type sal enn Blå Grotte og fylkesscenen, men en sal med enormt potensiale som Venstre ønsker å prioritere å pusse opp. I tillegg kommer Hydrogenfabrikkens enorme hall som muligens vil overlappe noe av funksjonen til fylkesscenen.

Fredrikstad Venstre ser frem til brukermedvirkningsrapporten, og om den fremdeles viser at fylkesscenen dekker et behov og skaper nye muligheter for kulturlivet og befolkningen, skal vi kjempe for å få fylkesscenen bygget og fylt med innhold som er til glede for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**