Program for årsmøte 2012 i Møre og Romsdal Venstre

Her kommer innkalling med program for årsmøtet 25. og 26.februar i Ålesund. Hovedtema blir velferdspolitikk. I tillegg vanlige årsmøtesaker. Festmiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


PROGRAM

FYLKESÅRSMØTE 2012
Hotel Waterfront, Ålesund 25.-26. februar

Laurdag

09.30 — 10.00 Registrering
Kaffi/te og noko å bite i

10.00 — 10.45 Kulturelt innslag. Helsingar

Opning ved fylkesleiar Helge Hamre
Konstituering av fylkesårsmøtet
med val av møteleiarar, sekretærar, redaksjonskomité, teljekorps og fullmaktsnemnd

10.45 — 11.00 Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde

11.00 — 11.15 Gruppeleiar Iver Nordseth informerer om valet

11.15 — 11.40 Innleiing til generell politisk debatt v/Helge Solum Larsen

11.40 — 12.30 Lunsj

12.30 — 14.00 Generell politisk debatt

14.00 — 14.10 Pause

14.10 -14.20 Fullmaktsnemnda orienterer

14.20-14.30 Redaksjonsnemnda informerer om innkomne framlegg
14.30-15.00 «Ein betre helsepolitikk for den enkelte».
Nestleiar Helge Solum Larsen innleier kring Velferdsutvalget sitt arbeid.

15.00-15.40 Helsepolitisk debatt

15.40-15.50 Pause m/kaffi og noko å bite i

15.50-16.00 Redaksjonsnemnda gjer greie for si innstilling

16.00-16.30 Resolusjons-debatt

16.30-17.00 Årsmeldingar frå styret, Fylkesting-gruppa og Møre og Romsdal Unge Venstre

19.00 Festmiddag med kulturelt innslag og ev. felles utflukt/aktivitet i etterkant

Søndag

09.30-10.00 Avstemming fråsegner

10.00-11.00 -rekneskap 2011
-kontingent 2013
-budsjett 2012 (her under spørsmål om tilsetting av fylkes-sekretær)
-aktivitetsplan 2012

11.00-11.10 Pause

11.10-11.30 Leiar i val-/nominasjons-nemnda Frits Inge Godø orienterer

11.30-11.45 val (fylkesstyre, VO-utval, landsmøtedelegatar, revisorar, valnemnd)

11.45-12.00 Avslutning v/leiar Helge Hamre

12.15 Lunsj

Vel hjem!

Fylkesstyret

Påmelding til årsmøtet gjøres via epost til Jim Erik: [email protected]

Se eget skriv sendt ut på mail til lokallagene 27.01.11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**