Styret gjenvald

Det blir inga endringar i styret for Suldal Venstre i 2012. Årsmøtet gjekk inn for attval på samtlege som stod på val.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nina Østebø

Foto: Venstre

Styret i Suldal Venstre for 2012 er:

Nina Østebø – leiar
Eskil Nerheim – nestleiar og skrivar
Dag Fisketjøn – kasserar, ikkje på val
Linda H. Dahle
Nils Bjarne Vold, ikkje på val

John Svoldal – 1.vara
Kati Must Nybø – 2.vara

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**