Årsmøte i Lillehammer Venstre

Lillehammer Venstre avholder sitt årsmøte tirsdag 31. januar i kommunehuset. Se saksliste her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsmøtet avholdes altså tirsdag 31. januar kl. 19.00. Inngang fra baksiden av kommunehuset, Petter Nilsens gate. Ta gjerne kontakt med Terje Kongsrud, tlf. 958 84 995 om du er forsinket eller ikke finner fram.

Årsmøtesaker

1. Åpning og konstituering
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å underskrive protokoll
6. Årsmelding
7. Regnskap 2011
8. Budsjett for 2012
9. Kontingent for 2013
10. Innkomne saker
11. Valg av nytt styre
12. Valg av delegater til årsmøtet i Oppland Venstre
13. Valg av valgkomité
14. Valg av revisor
15. Årsmøteuttalelser/ politisk debatt
16. Årsmelding fra kommunestyregruppe og medlemmer av utvalg

Det blir enkel servering.

Vel møtt.

Hilsen
Styret Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**