Andreas Dobloug – gjenvalgt nestleder i Frogner Venstre

Også Andreas har vært sentral i Frogner Venstre gjennom flere år, han har sittet som nestleder sammen med Anne-Lise Bergenheim i forrige periode. Han ble gjenvalgt som nestleder med akklamasjon på siste årsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INTERVJU STYREMEDLEMMER I FROGNER VENSTRE:

Navn: Andreas Dobloug

Alder: 37

Yrke/arbeidssted: Senioringeniør/Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kontaktinfo: [email protected], Tel: 940 55 770

Andreas – hva vakte ditt politiske engasjement?
Venstresidens hang etter å gjøre alle til gode sosialdemokrater gjorde at jeg ble engasjert: Jeg har alltid vært opptatt av individuell frihet og imot overformynderi. Samtidig er jeg opptatt av sosialt ansvar. Valget falt derfor naturlig på Venstre. Senere har fokus skiftet mer til høyere utdanning og kultur.

Hva brenner du særlig for politisk?
Høyere utdanning og kultur og kulturminnevern.

Hvilke politikkområder føler du deg mest hjemme på, Andreas?
Høyere utdanning og forskningspolitikk.

Helt til slutt – vil du avsløre dine politiske ambisjoner for deg selv og ditt lokallag?
Å være med på å bygge opp et sterkt lokallag, bevare særpreget på bydelen samt forbedre bomiljøene. Jeg er svært opptatt av å få ppgradere Bygdøy Allé, samt å jobbe for å redusere lokale utslipp og gjennomgangstrafikk.

Mvh Andreas Dobloug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**