Referat fra årsmøtet

Det ble avholdt årsmøte i Verdal Venstre på Verdal hotell den 26.01.2012. Før årsmøtet var det invitert til åpent møte om sentrumsutviklingen i Verdal. Rudolf Holmvik orienterte om mulighetsstudien for Verdal sentrum, utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dagens sentrumsplan ble vedtatt i 2007 og det skal nå utarbeides ny kommuneplan for sentrum. Mulighetsstudien fra Snøhetta har fått en positiv mottakelse og vil bli brukt som et viktig dokument når endelig plan skal utarbeides.

Det var stor interesse og mange spørsmål fra møtedeltakerne. Spesielt ble det snakket om boliger i sentrum, ikke bare for 60 + som Holmvik nevnte, men også for barnefamilier. Det ble sagt at det bør være mulig å få til 600 — 700 boliger i sentrum uten å benytte dyrkajord. Også forslaget om endring av parkeringsmønsteret ble diskutert. Minsås plass ble nevnt som et område som må utformes slik at det blir mer liv der.

På årsmøtet ble det lagt fram en fyldig årsmelding som viser stor aktivitet i partiet. Det ble vedtatt to uttalelser. En uttalelse om stramme økonomiske rammer for barnehagene og en uttalelse om forurensingene fra NorFraKalk sett opp imot ny lov om folkehelse.

Nytt styre ble gjenvalg på: Johannes Rosvold, leder, Bjørn Stian Hojem og Grethe Dyrstad. Ny i styret ble Anita Prestmo. Lars Gunnar Marken var ikke på valg. Som varamedlemmer ble det gjenvalg på Aud Segtnan, Joar Harry Aksnes, Grethe Hallem og Per Hårnes. Nye varamedlemmer ble Dagfinn Dahl og Brita KlevenThorsvik.

Hele årsmeldingen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**