Referat fra medlems- og styremøte mandag 30.1.12

Mange spennende og avgjørende saker står på Frogner Venstres sakskart denne våren – det nye styret ble konstiutert på mandagens møte. Her er referat:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


REFERAT:

Tilstede: Marika,Ellen,Håkon,Natasza og Anne-Lise
Forfall styret : Andreas og Jan
Forfall web : Marit
Forfall BUgr : Chris

1. Oppfølging av den politiske uttalelsen fra Frogner Venstres Årsmøte om E-18 Frognerstranda under lokk
Uttalelsen ble fremmet for Oslo Venstres hovedstyre torsdag 25 januar hvor Andreas Dobloug møtte for Frogner Venstre.
Elementer fra uttalelsen knyttet til luftkvalitet og kollektivløsninger ble flettet inn i en annen uttalelse fra møte.
Byråd Ola Elvestuen ønsker å møte styret i Frogner Venstre for å drøfte Frognerstranda under lokk.
Dette møte blir holdt etter gruppemøte på Rådhuset mandag 13 februar.

2. Politiske saker under arbeid
-Filipstadutbyggingen
Plandok legges ut tii offentlig høring 27 februar kl 17.00
Andreas følger opp saken sammen med arbeidsgruppen.
– Vestkantbadet
Drift sikret for 2012.
3. BU-saker
Frogner Venstre er tildelt plass i driftsstyret ved Ruseløkka og Majorstua skole. Tore Walaker og Pål Klouman forsetter som medlem og varamedlem
i driftsstyret for Ruseløkka mens Thomas Syvertsen og Marika Nilsen oppnevnes som medlem og varmedlem ved Majorstua skole.
I tilsynsutvalget for Majorstutunet og Fagerborghjemmet oppnevnes Espen Olsen som medlem og Marit Kamøy som varamedlem.

4. Strategiplan for Frogner Venstre
Utkastet ble drøftet og sendes styret og BU gruppe til endelig godkjenning etter møte.

5. Årsmøte i Oslo Venstre 18 og 19 februar
– Det innkalles til delegatmøte onsdag 15 februar kl 18-20.00
Frogner Venstre har 16 delegater og utdelt fullmaktsskjema med 16 navn ble godkjent.
Det arbeides for å skaffe 2-3 varaer.

6. Eventuelt
Ellen tok opp behovet for organisasjonsopplæring for nye styremedlemmer.Anne-Lise sjekker mulighetene.

Neste ordinære styremøte er mandag 19 mars kl 17.00-18.30.

31/1/12 alb

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**