Vil ha utbedring av Hoplatunnelen

Arbeidet med å montere trafikklys ved Hoplatunnelen har pågått en tid, og lysene skal etter planen være i funksjon. -Dette er et positivt trafikksikkerhetstiltak ved selve Hoplatunnellen, men jeg kunne tenkt meg en helhetlig utbedring av strekningen, inkludert en bredere og høyere tunnel, sier Venstres Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I følge avisa Frostingen er lysregulering av tunnelen nå i gang, men Levanger Venstre etterlyser en helhetlig utbedring av strekningen Åsen-Frosta. -Det er flere flaskehalser som må opprustes på denne strekningen, blant annet Hopla-tunnelen og gang- og sykkelveg fra Åsen samfunnshus til Vollamarka, sier Buchholdt, som samtidig peker på behovet for busslommer og vegskulder.

-Vi må bedre fremkommeligheten, øke standarden og styrke trafikksikkerheten på denne strekningen, sier Buchholdt. Hoplatunnelen er bygd i 1970 og er 4,10 meter høy, det samme som mange av dagens lastebiler er i dag. Det gjør at lastebilene må kjøre midt i tunnelen. Møter de noen midt i tunnelen må de rygge ut igjen.

Les også:
Vil ruste opp strekningen Åsen-Frosta

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**