Nordnorsk bompengeopprør i Statens Vegvesens internavis

Venstres Jan Fjellstad uttaler seg i årets første nummer i Vegen og vi; Statens Vegvesens internmagasin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


“Sterk motstand mot bompenger i befolkningen har fått flere Nord-Norge kommuner til å snu og gå i mot lokale bompengepakker. I Harstad er det nå oppstått et kontraopprør og kommunestyreflertallet er i ferd med å snu nok en gang.” skriver Vegen og vi.

Jan Fjellstad understreker at da det nye kommunestyret 1.desember snudde om på Harstadpakka, var man ikek klar over at et prinsipielt nei ville bety full stopp for nødvendige utbedringer de neste fire årene – og sier at et slikt stopp har ikke Harstadsamfunnet råd til.

– Det er et stort paradoks for oss at det faktisk var her i Harstad bompengepakkene startet. Det var her vår samferdselsminister Odd Einar Dørum i 1998 lanserte ideen om lokal medvirkning ved finansiering av samferdselsutbygging i byområdene. Men da var det snakk om lokale initiativ. Er lokal medfinansiering nå en klar forutsetning fra Stortinget bør de bestemme at det er slik, og la oss slippe en opprivende og prinsipiell lokal uenighet om rettferdigheten ved bompenger, sier Jan Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**