Skolestruktur under sparekniven

Det har sjelden vært så mange tilhørere på et kommunestyremøte som dette. Elever og lærere hadde møtt opp for å overvære strukturdebatten torsdag 26.januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Posisjonen, med Ap, H, Sp, KrF og V, fremmet også her et felles forslag som innebar store og tøffe strukturendringer i Harstadskolen. Forslaget som altså fikk flertall innebar nedleggelse av Gausvik skole, Ervik skole, Hagebyen barneskole, Harstad ungdomsskole og Sørvik ungdomsskole.

“Det er spennende å diskutere kvalitet i skolen, spennende å diskutere kvalitet i struktur — men det er vanskelig når forutsetningen med sparekniv på 10 millioner er gitt. ” sa Venstres Maria Serafia Fjellstad. Hun trakk videre fram hva Venstres prioriteringer når det kommer til skole er. Venstre mener at læreren er det fremste garantist og viktigste ressurs for en god skole. Det innebærer at Harstad Venstre prioriterer lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer. Harstad Venstre mener vi fortsatt må jobbe for en reell tilpasset undervisning for den enkelte. Tidlig innsats med forebyggende tiltak i grunnskolen vil minke frafallet, være ressursbesparende for samfunnet, og viktigst mulighetsskapende for enkeltmennesket.

“Med disse kjerneverdiene vil vi måtte si oss enige med rådmannen og med kvalitetsutvalget i skolen om at et flatt nedtrekk nærmest doblet ikke er ønskelig. Det innebærer at vi må ta ut disse 10 millionene i strukturendring.”

Hun kommenterte videre FrPs forslag om dobling av egenandelen i Kulturskolen og privatisering av SFO: “Det er ikke realistisk som FrP foreslår å doble foreldrebetalingen i Kulturskolen for å finansiere fortsatt drift av enkeltskoler, og det er heller ikke realistisk å tro at SFO er så mye billigere hos private at hele skoler kan bevares”

Venstres fokus har gjennom prosessen vært å forsøke å finne løsninger for å bevare bygdeskolene, Ervik og Gausvik. “Vi har alle letet med lykt og lupe etter løsninger som kunne spare oss fra de tøffeste kuttene; barneskolene i ytterkantene — Ervik og Gausvik. Begge representerer flotte bygdeskoler i bygdebyen vår, tette lokalmiljø med kort og trygg vei til skolen. På nordsida av byen har vi troen på at framtidig vekst raskt vil kunne gjøre skolene i ny struktur fullsatte, og Ervik nødvendig for å få nok kapasitet. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig drift av bygget, slik at lysene holdes tent og klare dersom våre framtidsvisjoner slår til.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**