Venstres snuoperasjon; Ja til Veipakke Harstad

I torsdagens kommunestyremøtet, 26.januar 2012, var det Venstres gruppeleder Maria Serafia Fjellstad som på vegne av Ap, H, Sp, KrF, SV og V fremmet forslaget som siden fikk flertall i saken som omhandlet kommunens prioriterte innspill til Nasjonal Transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er få saker som har vært så grundig behandlet i kommunestyret i Harstad som "Veipakke Harstad". Man har vært gjennom valg av pakkeløsning, valg av finansiering; repetisjon av behandling, valgkamp og omkamp.

Maria Serafia Fjellstad forklarte her endel av grunnlaget til Venstres endring av standpunkt på følgende måte:
“Venstre har også hatt en lang vei å gå i denne saken. Harstad Venstre var aldri partiet som først og fremst gikk til valg på vårt standpunkt i veipakkesaken, men Venstre støttet utfra daværende kunnskap og situasjon en annen veipakkeløsning uten tunnel, en trinnvis utbygging og således unngåelse av bompenger i Harstad. Dette sto også i vårt program før kommunestyrevalget høsten 2011, og lå til grunn for vårt standpunkt ved kommunestyrets behandling av saken desember 2011. Vi var optimister på vegne av vårt alternativ. Imidlertid har vi gjennom Statens Vegvesens utspill måttet erkjenne at en trinnvis utbygging synes umulig og usannsynlig, at statlige midler kun utløses ved egne bidrag — og derav at videre veiutbygging i Harstad kun synes mulig gjennom Veipakke Harstad – med dermed statlig støtte samt bompenger som finansiering. Det er alt eller ingenting. Politikk er mulighetenes kunst. I denne saken er mulighetene få, og den muligheten vi har må vi benytte oss av. ”

Også Jan Fjellstad holdt en innlegg i denne debatten. Her forklarte også han hvordan vår eneste mulighet for å holde valgløftet om veiutbygging nå går gjennom å bryte løftet om nei til bompenger. Forklarte at ja; vi har endret standpunkt – men understreket at han synes det var vanskelig å svikte enkeltvelgere som hadde et annet ønske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**