Norge trenger en liberal regjering

Lillehammer Venstre vedtok på sitt årsmøte en uttalelse som tar til orde for at Venstre må søke regjeringsmakt etter valget 2013. Se hele uttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. I sju år har vi hatt en regjering som i altfor liten grad har satset på miljø, utdanning og forskning, på de svakest stilte i samfunnet, på personvern og ikke minst på bygging av nødvendig infrastruktur i Norge. Det vil være avgjørende for Venstre å få en regjering i Norge som evner å ta tak i disse områdene.

Venstre søker makt for å få gjennomslag for sine løsninger. Forhandlingsresultat og politisk gjennomslag for Venstres saker — for klimatiltak, kunnskap, sosialt ansvar, personvern, toleranse og en liberal økonomisk politikk — er derfor avgjørende for Venstres deltakelse i regjering, eller alternativt Venstres støtte til en regjering vi ikke selv er en del av.

Venstres landsmøte i 2012 må tydeliggjøre en prinsipiell åpning for samarbeid med partnere som er villig til å gi vesentlige gjennomslag for Venstres politikk. Det vil være naturlig for Venstre å søke samarbeid med de øvrige borgerlige partiene for å danne grunnlaget for en ny regjering. Venstre bør ta endelig stilling til om partiet skal sitte i regjering først etter stortingsvalget i 2013. Venstres velgere skal vite at man ønsker å søke regjeringsmakt, men både de borgerlige partienes størrelsesforhold og resultatet av forhandlinger vil avgjøre om Venstre skal gå inn i regjering eller være i opposisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**