Per A. Mæhlum gjenvalgt som leder for Lillehammer Venstre

Lillehammer Venstre avholdt sitt årsmøte 31. januar. Per A.Mæhlum fikk fornyet tillit som leder. Styret forøvrig består for stor del av erfarne venstremedlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Andreas Mæhlum

Per Andreas Mæhlum
Foto: Ellen Espelund

Leder:
Per A. Mæhlum
Nestleder:
Arne Christian Stryken
Sekretær:
Arne Edsberg
Kasserer:
Roger Granum
Styremedlemmer:
Bjørg Lien
Anna Velure
Pål H. Vorkinn

Terje Rønning

Terje Rønning
Foto: Ellen Espelund

Gruppeleder kommunestyret:
Terje Rønning
Varamedlemmer:
Elin Rossing
Igor Devold
Wiggo Slåttsveen
Terje Kongsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**