Ralf og Elin til årsmøte for Hedmark Venstre

Et spennende årsmøte 11-12 februar på Vinger hotell i Kongsvinger der blant annet Odd Einar Dørum og 2.nestleder Ola Elvestuen kommer. Les programmet for årsmøtet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


PROGRAM FOR ÅRSMØTE I HEDMARK VENSTRE
VINGER HOTELL, KONGSVINGER
11. OG 12. FEBRUAR 2012

LØRDAG 11. FEBRUAR

12.00 Registrering. Lunsj
NB! Innlevering av fullmaktsskjema.

13.30 Åpning av årsmøtet.
Fylkesleder Erik Ringnes åpner årsmøtet.
Velkomsthilsen fra representant for Kongsvinger Venstre.
Velkomsthilsen fra ordfører i Kongsvinger, Øystein Østgård
Innlegg ved innbygger-rekrutterer i kommunen, Dag Arnesen

14.15 Sak 1: Konstituering.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjenning av dagsorden/program for møtet.
Valg av møteledere.
Valg av referenter.
Valg av tellekorps.
Valg av fullmaktsnemnd.
Valg av to til å underskrive møteprotokollen.
Valg av årsmøtested 2013.
Valg av redaksjonsemnd.
Vedtak om frist for innlevering av forslag til politiske uttalelser.
Protokoll fra årsmøte 2011.

15.00 Sak 2: Årsmeldinger.
Årsmelding Hedmark Venstre 2011, inkludert oppsummering av kommune- og fylkestingsvalget 2011.
Årsmelding fylkestingsgruppa (til orientering).

15.30 Sak 3: Innledninger og generell politisk debatt.
15.30: Innledning v/nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.
16.15: Innledning v/fylkesleder Erik Ringnes.
16.45: Innledning v/leder i Hedmark Unge Venstre Mathilde Monsen.

17.00 Pause med kaffe/frukt/lett mat

17.15: Generell politisk debatt.

18.30 Sak 4: Vedtektsendringer.
Fylkesstyrets utsendte forslag behandles.

18.45 Sak 5 (del 1): Politiske uttalelser.
Prioriteringsdebatt. Vedtak om tema og antall.

19.00 Pause.

19.10 Sak 6: Kontingent 2013.
Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør.

19.15 Sak 7: Regnskap 2011.
Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør.

19.30 Sak 8: Budsjett 2012.
Nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland redegjør for styrets forslag.

19.45 Møteslutt.

20.30 Middag og sosialt samvær.

SØNDAG 14. FEBRUAR

09.00 Kulturinnslag.

09.15 Sak 9: VHO-sak: Velferdspolitisk handlingsplan.
Innledning ved Odd-Einar Dørum. Debatt.

10.30 Pause med kaffe/frukt/lett mat.

10.45 Sak 10: Strategidebatt.
Innledning ved nestleder/økonomiansvarlig Sjur Skjævesland. Debatt og vedtakelse av strategiplan for 2012 — 2013.

11.45 Sak 11: Nettsider og sosiale medier.
Innledning/opplæring ved Asbjørn Hovstø, "nettredaktør" i Hedmark Venstre

12.15 Sak 5 (del 2): Politiske uttalelser.
Ferdigbehandling

13.00 Sak 12: Valg

Val av styremedlemmer.

Valg av valgkomite, 5 medlemmer.

Valg av nominasjonsnemnd.

Valg av delegater til landsmøtet på Fornebu, Akershus, i 2012, 13-15 april, 7 delegater med varafolk.

14.00 Avslutning, lunsj og hjemreise.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen styret i Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**