Revitalisering av Venstrekvinnenettverk

Er det fortsatt behov for likestillingspolitikk? Dette er tema når Venstrekvinner fra Oslo, Akershus og Buskerud møtes 16. februar. Du er herved invitert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Likestilling

Foto: Likestilling

INVITASJON TIL REVITALISERING AV VENSTRE-KVINNENETTVERK

i Oslo, Akershus og Buskerud

Tid: Torsdag 16. februar kl 18.00 – 20.00

Sted: Venstres Hus

Tema: Er det fortsatt behov for likestillingspolitikk?

* Har kvinner og menn like muligheter i Norge i dag? Innledning ved Liv Haug

* Likestilling i det politiske liv, maktstrukturer – formelt og uformelt. Innledning ved Rebekka Borsch

* Internasjonalt likestillingsarbeid. Innledning ved Torild Skogsholm

* Debatt

Kl. 19.00 separate årsmøter/oppstartsmøter med valg av styrer

Du er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Liv I. Haug (Oslo) Inger Johanne Bjørnstad (Akershus) Ulla Nordgarden (Buskerud)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**