Fylkesårsmøte i Rogaland Venstre – helsepolitikk

Rogaland Venstre gjennomfører denne helgen sitt fylkesårsmøte og flere Solabuer skal derfor til Sand i Suldal for å gi innspill til Venstres helsepolitiske plattform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres helsepolitiske plattform dekker også lokale omsorgs- og velferdstiltak. Delegatene fra Sola vil derfor kunne bruke lokal kunnskap fra vår egen kommune og sette den i et større perspektiv der ulike kommuners løsninger på velferdsutfordringene blir presentert.

samhandlingsreform

Foto: hod nettside

Samhandlingsreformen er et av temaene som skal debatteres. Her gikk Venstre i sitt lokale budsjettsamarbeid med H og KrF inn for å styrke bestillertjenesten. Ved å styrke denne instansen søker man å oppnå fordeling av de servicetilbud som skal dekkes hos kommunens pleietrengende.

Flere av delgatene hos Sola Venstre deltok også på kommunens egen folkevalgtopplæring der de fikk innblikk i de utfordringene og løsningene samarbeidsreformen medførte i Sola.

Kommunalsjef for levekår i Sola, har også gitt formannskapet en videre presentasjon av hvordan kommunen skal takle de nye oppgavene som samhandlingsreformen innebar. Venstres representant i formannskapet tar også med seg disse erfaringene når hun møter i Sand i helgen.

Følgende møter fra Sola Venstre:
Eli Aspen
Raman Dhawan
Amalie Henriksen
Einar Bjelland
Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**