Hillevåg Næringspark et viktig skritt videre

Hillevåg Næringspark er et viktig steg nærmere realisering etter at Block Berge Bygg i dag fikk kontrakt som entreprenør for utbyggingen som kan være verdt over 2 milliarder kroner. Venstres Helge Solum Larsen, som leder kommunalstyret for byutvikling, gratulerte og påpekte at Hillevåg er i forandring og at næringsparken kan bli en fanebærer i dette arbeidet. Prosjektet er optimalt plassert med tilgang til jærbanen og bybanen på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hillevåg næringspark Stavanger

Foto: LINK Arkitektur

Utbyggingen av 5000 arbeidsplasser sentralt i Hillevåg er i tråd med den politiske stategien Venstre har fått gjennomslag for i Stavanger om kraftig fortetting langs kollektivaksene, slik at man bygger opp om disse, urbaniserer og kombinerer arbeidsplasser og bolig og på den måten minimerer det totale transportbehovet i storbyregioen.

Les hele planprogrammet her >>

-Det er vedtatt at 70 prosent av utbyggingsbehovet skal skje som fortetting i båndbyen. Vi er i sluttfasen for vestak av områdeplanen Jåttåvågen 2, og har ønsker å bygge et betydelig antall boliger i Forusbyen med sterk framdrift i Forusstranden Nord og 2020park, sa Solum Larsen.
-Stavanger kommune også startet en analyse som peker på behovet for å igangsette flere planprosesser for å se på fortettingsmuligheter i gangavstand fra jernbanestoppene på Jærbanen og langs bybanen.

Helge Solum Larsen

Foto: Bård Ek

-Det kanskje mest spennende området vi har i denne aksen er Hillevåg. Nye Hillevåg skal nå skapes. Det er det best sentralt plasserte området i Norges mest framtidrettende region. Det eksisterer allerede en vedtatt kommunedelplan som er et godt utgangspunkt for ny områdeplan. Dere tenker riktig når dere vil fortette med høy kvalitet og på grunnlag av framtidsrettende miljøvalg, sa Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**