Leserinnlegg Lyntog

Her kan du lese Tolga Venstre sitt leserinnlegg om lyntog som stod på trykk i Arbeidets Rett og Østlendingen denne uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lyntog gjennom Østerdalen

Tolga Venstre mener det ligger et svært spennende potensiale i å satse på lyntog på strekningen Oslo-Trondheim gjennom Østerdalen. Vi bor i en region som sårt trenger befolkningsvekst og styrket næringsliv. Noe av nøkkelen til å få dette til er bedre kommunikasjonsmuligheter. Lyntog med stoppested i Tynset-området vil gi sterkt redusert reisetid til bysentra, og gjøre vår region attraktiv for flere. Dette er etter vårt syn god distriktspolitikk i praksis.

Det er interessant å se at strekningen Oslo-Trondheim gjennom Østerdalen vil være den enkleste og billigste å bygge ut, og at kundegrunnlaget er estimert til 4,3 millioner mennesker i 2024. Vi er det folket i Europa som har flest innenriks flyreiser i 2011, 2,7 i snitt pr nordmann, mens snittet i Europa er under en reise samme år. Lyntog vil ta unna mye av flytrafikken, det pekes i høyhastighetsutredningens passasjerundersøkelse på at mellom 60 og 80 prosent vil velge lyntog framfor fly mellom byer i Sør-Norge. Gitt at togene kjøres på ren strøm kan man se en klimagevinst på noe lengre sikt.

Vi mener det er på høy tid å satse tyngre på infrastruktur, noe som gir varige verdier og muligheter for fremtida. Dette handler om politisk vilje. Det er svært positivt å se at leder i Jernbaneforum Rørosbanen/Solørbanen, Arnfinn Nergård, og leder i regionrådet, Bersvend Salbu, ytrer seg positivt til lyntog. Vi tror det er svært viktig at flest mulig nå kommer på banen og tilkjennegir sin støtte og engasjement for lyntog, og at det kan arbeides bredt og tungt med denne svært spennende muligheten som ligger foran oss.

Odd Arne Skjæret og Svein Gjelten Bakken, Tolga Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**