Årsmelding Iveland Venstre 2011

Årsmelding Iveland Venstre 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styret

Styret har i perioden 2010-2011 bestått av følgende personer:

Leder / Kasserer: Odd Håvard Dahle
Nestleder / Sekretær: Marius Brufjell
Styremedlem: Mads Jensen
Styremedlem: Karl Inge Thomassen
Styremedlem: Kurt A Skåle
Styremedlem: Linn E Dahle
Styremedlem: Stig Strandberg

Styret har hatt møte i forkant av kommunestyrer og har hatt 3 styremøter utover det.
Fokuset har vært på å diskutere saker løftet av rådmannen eller andre politikere.
Vil legge til at det er vanskelig å få et godt nok oppmøte i forkant av utvalgsmøtene, men i en travel hverdag er det vel sånn det blir. Ønsker å få opp deltakelsen, men dette er også et fellesansvar.

Medlemsmassen har vært stabil, og organisasjonsarbeid har hatt mindre fokus i denne perioden. Her må vi nå ta et løft, og få vervet inn flere som har et ønske om å gjøre en god jobb for Venstre i Iveland kommune.
Økonomi:
Transaksjoner denne perioden har vært som følger:

Dato Forklaring Ut av konto Inn på konto
31.12.2011 KREDITRENTER 5
30.11.2011 NETTGIRO 1 TRANS(ER) TYPE 203 2,5
14.11.2011 Nettgiro til: IVELAND HØYRE Betalt: 13.11.11 367
31.10.2011 NETTGIRO 1 TRANS(ER) TYPE 204 2,5
17.10.2011 Nettgiro til: Iveland Skoleko Betalt: 17.10.11 956,5
30.09.2011 NETTGIRO 1 TRANS(ER) TYPE 202 2,5
07.09.2011 Nettgiro til: BIRKELAND TRYKK Betalt: 07.09.11 5487,5
25.08.2011 Venstre logistikk kontor rekvi 2894,5
31.03.2011 NETTGIRO 2 TRANS(ER) TYPE 202 5
31.03.2011 Nettgiro til: SETESDØLEN AS Betalt: 31.03.11 432
31.03.2011 Nettgiro til: FÆDRELANDSVENNE Betalt: 31.03.1 601
22.03.2011 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDAN 2375,9
14.02.2011 Restbeløp Fylkesårsmøte Venst 595
14.02.2011 Fylkesårsmøte i Venstr Grimsta 2300
13.01.2011 KOMMUNEKASSEREREN I IVELAND 4168,86
31.12.2010 KREDITRENTER 6

Saldo pr. 01.01.2012 er: 4 913,32,- kr.

Dette er i all hovedsak i tråd med sist årsmøtes budsjett. Vi har brukt en del penger på valgkamp effekter og valg program, men vi får være nøkterne fremover, slik at vi på ny kan bygge opp en buffer.

Kontakt med Venstre

Iveland Venstre har i perioden slitt med å stille med folk til samlinger i fylket slik som årsmøter og nominasjonsmøter. Mye faller på leder eller nestleder, og nå ønsker leder å trekke seg, slik at nye koster kan stå godt rustet til valgkampen om 4 år til et nytt kommunestyre. Finner det riktig og allerede nå å signalisere dette, så vi får en ny leder på plass i god tid før neste lokalvalg.

Politikk

Vi greide å holde våre to representanter i kommunestyre, og har kommet i posisjon sammen med SP og AP, og fått Marius Brufjell som leder av levekårsutvalget. Dette tror vi blir bra for lokalpolitikken. Dette styrker også Iveland Venstres posisjon og vi har fått til et godt samarbeid så langt, og satser for fullt på dette samarbeidet også i fortsettelsen av denne perioden. Vi har fått en god dialog i samarbeidsgruppa, og det er spennende å være med i politikken, nå som vi har en unik mulighet til å påvirke politikken i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Står på at skolestrukturen skal være med 3 skoler.
Videreføring av startlån/etableringslån.
Videreføring av tilskudd til reguleringsplan.
Oppfølging av mobbesaker.
Mottak av asylsøkere.
Satt Knutepunkt sør i fokus, og gått inn for de samarbeidsmuligheter som har bydd seg, og ser videre positivt på dette samarbeidet, spesielt med tanke på samhandlingsreformen, som stiller store krav til oss som kommune.

Synspunkter og kommentarer.

Ja da vil styreleder få rette en stor takk til Marius, og resten av styret som har utarbeidet valgprogrammet, som vi gikk til valg på, og greide å konsolidere våre to representanter, og sånn sett har med folk i kommunestyre, formannskap, og som leder av levekårsutvalg har fått et spennende utgangspunkt å drive politikk ut fra.
Vi inngikk et samarbeid med AP og SP om en samarbeidsplattform, der vi har meislet ut noen hovedtrekk, men med full mulighet til å kjempe for gode Venstre saker både i saker og budsjett.
Vi fikk også til et samarbeid med budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2013-2015 I skrivende stund er det vedtatt en utbygging av barnehage og skole på Vatnestrøm med en ramme på inntil 25 mill. Dette som følge av kommunelegens tilstandsrapport om barnehagen som var i en så dårlig forfatning at vi ikke så annen mulighet en å bygge ny. I den forbindelse kom det frem at det også lå vedlikehold på ca 5 mill på skolen der borte, og da overlot vi til Enova og byggekomiteen til å finne en økonomisk god løsning på utfordringene. Nå er dette arbeidet ferdig, og skole og barnehage skal bygges med en ramme på inntil 25 mill.
Dette førte til at vi satte Skaiå skole på vent, men har i vedtak sagt at dette skal gjennomgås i forbindelse med budsjett samling sommeren 2013. Også Agder Energi skal fortsatt fylle i stein til den nye skoletomta, så alt er klart når vi vedtar bygging på Skaiå.
Det skal ikke herske tvil om at Venstre fortsatt står for at det skal bygges ny barneskole på Skaiå.

Odd Håvard Dahle
Leder Iveland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**