BU-gruppemøte og Styremøte

Mandag 27. februar kl 19-21 på Røa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sted: Persia Classic — Restaurant & Grill House
Griniveien 10, 0756 Oslo "Midt i Røa-krysset"

Innkalling til BU-gruppemøte kl 19:
Drøfting av sakene som skal opp i BU torsdag 1. mars

BU-møteplan

Etter BU-gruppemøtet ca kl 20: styremøte i Vestre Aker Venstre

Saksliste:
2012/05 – Godkjenning innkalling og saksliste
2012/06

2012/xx Eventuelt

Gi gjerne beskjed til Hans Kristian Voldstad om du kommer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**