-Vi ønsker et sosialt og liberalt samfunn

Fylkesleder Iselin Nybø gjennomgikk de dramatiske hendelsene i fjor sommer og konsekvensene for demokratiet vårt, valgresultatet og regjeringsspørmålet i sin innledning til fylkesårsmøtet. -En stemme på Venstre er en stemme på et sosialt og liberalt samfunn, sa Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Iselin Nybø på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Terroren som rammet
Året som har gått siden vi sist var samlet til fylkesårsmøte har vært innholdsrikt på godt og vondt. Det er ingen tvil om at den ufattelige tragedien 22. juli har påvirket oss og i etterkant har vi som nasjon gått gjennom flere faser. Den første fasen var preget av kollektivt samhold og et budskap om mer åpenhet og mer demokrati. Så kom fasen hvor ytterliggående meninger om dødsstraff og livstidsstraff kom til overflaten. Og nå er vi inne i fasen hvor vi diskuterer endringer i samfunnet som skal komme som følge av 22. juli. Nå skal vi diskutere bl.a. overvåkning, sikkerhet, straffenivå og behandlingen av psykisk syke personer. Dette er en kritisk fase hvor det er avgjørende med er sterkt og tydelig Venstre.
I kjølvannet av 22. juli kom valgkampen og valget. Det ble en spesiell valgkamp, og det måtte det bli. Noe av den respekten og verdigheten som ble vist under valgkampen er noe vi kan ta med oss videre til senere valgkamper. For det å drive politikk er vesentlig i et demokrati og bør være preget av verdighet og respekt.

Valgresultatet

Når valgkampen var over, valget kom og stemmene ble talt opp viste det seg at Venstre nasjonalt hadde gjort sitt beste valg på over 40 år. Og det er det grunn til å glede seg over. Også i Rogaland hadde vi gode resultater. Spesielt her i Suldal hvor vi gikk frem og fikk 2 representanter i kommunestyret og 1 i formannskapet, og i Finnøy hvor vi fikk ordføreren.
Samlet sett gjorde vi ikke noe godt valg i Rogaland, heller ikke til fylkestinget, og bakgrunnen for dette er mange og meningene er delte. Dette er mitt ansvar som fylkesleder og det ansvaret tar jeg. Fremover er det avgjørende at vi kan styrke organisasjonen slik at vi står bedre rustet fremover.

Veien mot stortingsvalget

Og etter et valg skal det ikke gå lenge før vi løfter blikket opp og ser fremover mot neste valg. Det har partiet allerede gjort. Vi skal på dette møte velge nominasjonskomite til stortingsvalget og Venstres programkomite er allerede godt i gang med arbeidet rundt nytt stortingsvalgprogram. I det siste har det vært en diskusjon i partiet om regjeringssamarbeid og strategiske beslutninger knyttet til gjennomslag for Venstres politikk. Dette er en debatt som også inkluderer FrP. Jeg har ved flere anledninger uttalt min mening om dette og nå er det deres tur. Nå er det dere som må gi noen signaler slik at vi vet hvor Rogaland Venstre står i denne diskusjonen og slik at de som møter på landsmøtet som delegater har et mandat fra fylkeslaget. Men la det bli en debatt om politikk. For Venstre har et politisk prosjekt vi ønsker flertall for. Vi ønsker en offensiv klimapolitikk, vi vil satse på forskning og utdanning, vi vil tenke nytt innen helse- og omsorg, og ikke minst vil vi ha en human asyl- og innvandringspolitikk. La oss gjøre det klart at Venstre vil jobbe sammen med de partiene som deler våre visjoner. La oss gjøre det klart at det er politikken vi kjemper for, ikke maktposisjonene i seg selv.

La oss gjøre det klart for alle og enhver at en stemme på Venstre er en stemme på et sosialt og liberalt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**