Haugesund Venstre fikk gjennomslag på fylkesårsmøtet

Haugesund Venstre fikk godt gjennomslag på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i Suldal den 4. og 5. februar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Helsepolitikk var hovedsaken på helgens fylkesårsmøtet. Årsmøtet behandlet et forslag til en ny helsepolitisk plattform for Venstre, som grunnlag for landsmøtebehandlingen. Her fikk Haugesund Venstre gjennomslag for at det skal lages en nasjonal plan for rehabilitering og utbygging av sykehus, slik at disse kan optminalisere sin drift.

Haugesund Venstre fikk vedtatt sitt forslag til en politisk uttalelse om at det er uakseptabelt at Helse Vest er det regionale helseforetaket som har lengst ventetid og flest fristbrudd for nødvendig behandling innen barne- og ungdomspsykiatrien. Helseministeren må sørge for nok spesialister og og mer penger slik at våre barn og unge ikke må vente på behandling.

Svein Abrahamsen pekte på at de lange ventetidene ved de offentlige sykehusene er en stor utfordring. Vi er i ferd med å få et todelt helsevesen, hvor de som har råd kan kjøpe seg til rask behandling ved private sykehus, mens de som ikke har råd må stå lenge i kø ved de offentlige sykehusene. Vi må ta nødvendige grep for å få ned ventetidene og gi alle samme reelle valgfrihet.

Under fylkesårsmøtet ledet May Britt Vihovde arbeidet til redaksjonsnemnden for den helsepolitiske plattformen mens Torleif Lothe var medlem i redaksjonsnemden for politiske uttalelser.

May Britt Vihovde ble valgt til leder for nominasjonskomiteen, som skal komme med forslag til stortingsvalgliste for Rogaland Venstre. Hun ble også valgt som utsending til Venstre sitt landsmøte i 2012. Tore Nilsen ble valgt som medlem i valgkomiteen foran neste års fylkesårsmøte.

På fylkesårsmøtet var Haugesund Venstre representert ved Torleif Lothe, May Britt Vihovde, Svein Abrahamsen, Kjell Småbrekke og Bjørn Gunnar Huseby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**