Hvem raner hvem, Reberg?

Leder av Plan- og utviklingskomiteen (PUK) Alf Magnar Reberg (Sp) uttaler i TA tirsdag 31. Januar at å si nei til kinodrift på Moan er et ran mot Levangers befolkning. Jeg vil påstå at de som går inn for å flytte kinoen til Moan, er de som i virkeligheten begår “ran”, skriver Venstres Einar Vandvik i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Einar Vandvik – Levanger Venstre.

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Området på Moan er regulert til næringsformål. Lederen av PUK, Reberg (Sp), har tidligere uttalt at det er en kurant sak å omregulere dette til boligformål. Kommunen har i dag stor mangel på sentrale næringsarealer. Omdisponering til boligformål er et "ran" av tilgjengelig sentralt næringsareal. Sp er opptatt av å bevare dyrka mark. Jeg skulle ønske de var like opptatt i å bevare næringsarealene. At Ap og H heller ikke ser at vi må hegne om sentrale næringsarealer, forundrer meg enda mer. Nærmeste naboer til det ledige arealet på Moan, er Felleskjøpet og Coop byggvare. Dersom kommunen hadde en aktiv næringspolitikk, burde en arbeide for å få ny næringsaktivitet hit.
AUF i Levanger har 2 ganger uttalt at de ønsker kinoen bevart i sentrumsområdet. AUF representerer de unge som skal "arve" kommunen og leve med de valg vi nå tar. Deres argument er nærhet til andre kulturaktiviteter, bl.a. framtidig bruk av Stadion. Å gå imot deres prioritering er et "ran" fra morgendagens innbyggere.
Flytting av kinoen ut til Moan vil "rane" innbyggernes muligheter til en gang i framtida å få en samlokalisering av kino, kulturhus og bibliotek med den synergieffekt det gir. Dette er det sterkeste argumentet for å beholde kinoen i et framtidig kulturhuskvartal.

De fleste er klar over at økonomien i kommunen er vanskelig. Det siste årets positive utvikling av kinodrifta i Levanger bør imidlertid få politikerne til å tenke seg om. Jeg tror denne positive trenden vil fortsette og vil redusere kommunes utgifter til kinodrift. Samtidig finnes det flere tiltak som kan øke kinobesøket. Politikerne må ta fram Strategisk kulturplan 2005 – 2010 og bli enige om hva slags kulturtilbud vi skal ha i Levanger. Skal vi fortsatt være henvist til Verdal og Steinkjer og om noe år Stjørdal for å få kulturtilbud av nasjonal og kanskje internasjonal klasse? Godt kulturtilbud øker bolyst, tilflytting og næringsutvikling. Det vi savner er politikere som makter å se en til to valgperioder fram i tid og som er i stand til å tenke strategisk.

Å gi fra seg kinodrifta og flytte den til Moan er en gavepakke til Berg eiendom, som sitter med et næringsareal de ikke får realisert. Bygging av boliger på området vil gi eieren store inntekter. I tillegg skal kommunen bidra med en årlig støtte på 500.000. Dette blir i så fall Ap’s, Sp’s, Krf’s og H’s 1000-årsgave til en privat investor!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**