Ny fylkesleder – Trond Åm

Trond Åm, Trondheim, ble på årsmøtet i 2012 valgt som ny fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre. Han er idéhistoriker, har studert filosofi og fransk i Trondheim, Paris, Århus og Berlin. Trond er en engasjert og kunnskapsrik Venstremann. Fanesaken hans lokalt er bedre byplanlegging i Trondheim, og nasjonalt er det jernbaneutbygging som er hjertesaken. Han gleder seg til å ta fatt på ledervervet i fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trond Åm

Mange verv i Trondheim Venstre
Trond Åm er leder for byutviklingsgruppa i Trondheim Venstre og er vararepresentant i Trondheim Bystyre og i byutviklingskomitéen. Han er politisk rådgiver for bystyregruppa i Trondheim Venstre i byutviklingsspørsmål. Trond ble aktiv i Venstre i 2008 og har vært styremedlem og nestleder i Trondheim Venstre.

Helhetlig byplanlegging
Tronds fanesak i lokalpolitikken er ønsket om en helhetlig byplanlegging i Trondheim.
-Jeg ønsker økt fortetting med bygårder i sentrumsnære områder for å styrke Trondheim som by og for å legge til rette for bedre og mer effektiv kollektivtrafikk, mener Trond. Dette er viktig for regionutviklinga i Trøndelag. Spredt bebyggelse svekker grunnlaget for god kollektivtransport, men det truer også naturområder. Han tror at sentrert bebyggelse rundt trafikknutepunkt er nøkkelen for å styrke regionen både med hensyn til transport, miljøvern, næringsutvikling.

Ideologisk interessert
-Ideologi er både en politisk rettesnor og har betydning for organisering og bygging av partiet, mener Trond.
-Sosial utjevning og likhet er ikke et politisk mål i seg selv, men et utgangspunkt for at alle skal få virkeliggjort sitt potensial, sier Trond, og ønsker seg en skatte- og fordelingspolitikk som både utjevner forskjeller men som samtidig gjør det lett å skape sin egen arbeidsplass.
Han er opptatt av verdipolitikk, av toleranse, og av at Norge må investere mer av oljeformuen i infrastruktur og i forskning, i stedet for i utenlandske aksjer og obligasjonsfond.
Trond vil arbeide for en storstilt utbygging av jernbanenettet i Norge.

Doktorgrad i filosofi
Trond er utdannet idéhistoriker, og har studert filosofi og fransk i Trondheim, Paris, Århus og Berlin. For øyeblikket er han i ferd med å skrive ferdig en doktoravhandling i filosofi ved NTNU om folks tillit til nye teknologier. I tillegg arbeider han for Venstre og som frilansjournalist.

Epost [email protected]
Mobiltel. 948 78 308

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**