Nye styremedlemmer – Lone Kvålsvoll og Johan G Foss

Lone Kvålsvoll og Johan G Foss ble valgt til nye styremedlemmer på fylkesårsmøtet i februar.
Lone er forholdsvis ny i politikken, og ble engasjert i Orkdal Venstre i 2007. Johan representerer kontinuitet og erfaring i styret, og han har lang fartstid i partiet både som lokallagsleder og kommunestyrerepresentant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lone Kvålsvoll

Lone Kvålsvoll

Lone bor på småbruk på Kvålsvoll (Fannrem) i Orkdal kommune
Lone har vært Venstremedlem siden 2007, da ble hun spurt om å stå på Orkdal Venstres liste til kommunestyrevalget. Siden har hun vært engasjert i lokalpolitikken i Orkdal. Hun er 33 år, gift, og har tre barn på 5, 8 og 12 år.
Gang og sykkelveier
Hun har vært engasjert i å legge til rette for myke trafikkanter og spesielt gang og sykkelvei på strekningen Fannrem-Svorkmo. Og tror dette var årsaken til at hun ble spurt om å stå på valglista tll Orkdal Venstre.
-Dette arbeidet har Orkdal Venstre støttet opp om både før og etter, sier Lone, og det var derfor ikke vanskelig for meg å svare ja på spørsmålet om å bli med.
-Etter som jeg blir mer kjent med partiet, politikken og ideologien ser jeg at dette passer veldig godt sammen med mitt samfunnssyn og verdigrunnlag.

Johan G Foss

Johan G Foss

Johan G Foss er 65 år, bor på Svellingen på Frøya, er gift og har to voksne barn.

Han er historiker av utdanning (cand. philol) og har drevet med lokalhistorisk innsamling, forskning og forfatterskap sia 1975. I tillegg er han engasjert på Frøya kirkekontor og arbeider som kirketjener.

Johan er leder i Frøya Venstre. Han har vært politisk engasjert sia 1972 (med kraftig nei-standpunkt i EU-striden). Siden har han deltatt i det politiske livet på Frøya fram til siste valg, da han ikke lenger stilte på liste.
Johan har et bredt politisk engasjement, og er bl.a opptatt av natur og miljø, skole og oppvekst og kultur.

De to nye styremedlemmene gleder seg til å ta fatt på styrevervet i fylkeslaget – dette blir en ny arena og mye nytt å lære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**