Uttalelse fra årsmøte i Orkdal Venstre

På årsmøte i Orkdal Venstre ble følgende uttalelse som omhandler lokalsykehuset vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra årsmøtet i Orkdal Venstre 23.2.2012

Årsmøtet i Orkdal Venstre beklager sterkt at St Olavs Hospital og Helse Midt-Norge har besluttet å legge ned fødeavdelinga ved Orkdal Sjukehus i 2012.
Fødeavdelinga ved Orkdal Sjukehus nyter stor respekt, er høyt verdsatt og har spilt en viktig rolle for alle i hele regionen. Nedlegging betraktes som et stort tap for Orkdalsregionen. Fødeavdelingen har gjennom en årrekke opparbeidet stor tillit fra alle de som har valgt å føde ved Orkdal Sjukehus. Kompetente og faglig dyktige ansatte sin innsats gjennom mange år blir dermed lite verdsatt av de styrende helsemyndighetene i Midt-Norge.
Vedtaket om nedlegging ble fattet etter en høringsprosess som mer bar preg av skinndemokrati enn reell mulighet for innflytelse. Dette er en trist sak for Orkdal Sjukehus, de ansatte på fødeavdelingen spesielt, samt de mange som sokner til lokalsjukehuset.
Orkdal Venstre vil stå på for at de tilbud som er vedtatt innen bl.a. medisinsk kreftbehandling og palliativ behandling av kreftpasienter, øre-nese-hals og lysbehandling etableres. Orkdal Sjukehus skal fortsatt være en bærebjelke i kommunen med kvalitative gode tilbud som videreutvikles til beste for regionens innbyggere.
Venstre vil følge opp denne saken.

Sykehus, pleier, arbeidsliv

Foto: Jonny Olsson, Arbeidstilsynet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**