Fylkesårsmøte i Troms Venstre

Helga 4.-5.februar 2012 ble det avholdt fylkesårsmøte i Troms Venstre på iskalde Setermoen. Fra Harstad deltok nyvalgt leder Maria Serafia Fjellstad, nyvalgt nestleder Trond Ingebrigtsen og styremedlem Jan Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Selve årsmøtet hadde to hovedtema; fiskeoppdrett og velferd – hvor Maria Serafia Fjellstad, som også er med i Venstres sentrale velferdsutvalg, hadde en innledning på temaet. Årsmøtet behandlet og vedtok også politiske uttalelser innenfor fem felt; miljø/olje, Forsvaret, skole, barnevern, psykisk helse. Harstads representanter var (med)forslagsstillere på to av disse.

Øystein Nilsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Jan Fjellstad 2011

Foto: Martin Kaarby

Årsmøtet valgte nytt styre i Troms Venstre, med Øystein Nilsen (øverste bilde) som ny leder – og også her representasjon fra Harstad i styret v/ Jan Fjellstad (nederste bilde) som økonomiansvarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**