Trafikkdempende tiltak i Levanger by — bedre skilting

Venstre vil ha bedre skilting ved innfartsveiene til Levanger by for å redusere gjennomgangs-trafikken i sentrum. Redusering av gjennomgangstrafikken kan gjøres ved å sette opp skilt ved Mulekrysset, Okkenhaugkrysset og Magneten for å dirigere unødvendig gjennomgangstrafikk utenom byen, mener Venstres Karl M. Buchholdt. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren i formannskapet 8. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Nordgående trafikk som skal til Røstad og Trekanten kan for eksempel kjøre av på Heir i stedet for å ta av på Halsan og kjøre gjennom byen. Dette forutsetter bedre skilting ved Magneten og Heir.

Likeledes kan det skiltes bedre til sykehuset gjennom å dirigere sørgående trafikk videre langs E6 fra Mulekrysset til Halsankrysset, slik at de fra Steinkjer som skal til sykehuset tar av ved Magneten i stedet for å kjøre gjennom hele byen.

Gjennomgangstrafikken og tungtrafikken må i større grad dirigeres utenom bysentrum. Bedre skilting kan være en praktisk måte å redusere denne trafikken på.

Spørsmål til ordføreren:
Hvilke umiddelbare tiltak vil ordføreren iverksette for å få bedre skilting ved Mule, Heir og Magneten for å få redusert gjennomgangstrafikken gjennom sentrum?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**