Venstre vil ha boliger på Brattøra og Nyhavna

Trondheim Venstre går inn for at de nye bydelene på Brattøra og Nyhavna bør ha et betydelig innslag av boliger. Det er viktig å utvikle bynære områder som kan avlaste Midtbyen og bidra til mer liv i byen og bedre kollektivtrafikk, mener Venstres Jon Gunnes og Trond Åm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Trondheim har fått øynene opp for havneområdene. Store utbygginger på Brattøra og Nyhavna gjør at byen er i ferd med å få et nytt ansikt mot fjorden. Men områdene mangler noe viktig: Boliger. Venstre mener det er helt avgjørende at Brattøra og Nyhavna utvikles til bynære områder med folk i. Det er vår oppfatning at flere mennesker i sentrum er nøkkelen til variert handel og gode kulturarenaer i Midtbyen i framtida. Flere mennesker i sentrum legger grunnlaget for bedre kollektivtrafikk gjennom redusert bilbruk.

Midtbyen i Trondheim har vært under press lenge. Det historiske Trondheim er dårlig tilpasset dagens behov for næringskrevende areal, og forholdsvis få innbyggere skaper et dårlig grunnlag for handel som er konkurransedyktig med de bilbaserte kjøpesentrene i forstedene. Derfor er flere bynære boliger nødvendig både for å ta vare på historiske bygg, for å sikre en levende midtby og for å løse klimapolitikkens store utfordringer gjennom korte avstander til jobb, handel og opplevelser.

Trond Åm
Leder for byutviklingsgruppa i Trondheim Venstre

Jon Gunnes
Kommunalråd, Venstre

Leserbrevet stod på trykk i Adresseavisen 6.2.2011. Dette er en redigert versjon av en uttalelse som ble vedtatt på Trondheim Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**