Årsmøte i Verdal Venstre. Uttalelse om barnehager

Årsmøte i Verdal Venstre er bekymret over de trange rammene som kommunens barnehager må drive innenfor. Venstre beklager sterkt at AP og KrF stemte imot en ekstra bevilgning på 4 millioner som ville ha gitt barnehagene økonomi til flere voksne i barnehagene, og derved muligheter for en bedre oppfølging av det enkelte barnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det gjøres mye bra arbeid i barnehagene i dag til tross for stramme budsjett. Venstre vil minne om at kommunen har laget helhetlige planer for barn og ungdom, for å kunne fange opp behov for hjelp så tidlig som mulig. Skal barnehagene kunne oppfylle sin del av oppgavene er det en forutsetning at det gis tilstrekkelige bevilgninger.

Venstre mener det er behov for både private og kommunale barnehager og støtter at kommunale og private barnehager skal likebehandles. Det er derfor uforståelig at kommunen ikke er villig til å sette opp et regnestykke med oversikt over hvordan midlene er fordelt og som alle parter kan enes om, når det hevdes fra kommunen at resultatet blir det samme om de benytter det oppsettet som barnehagene ønsker.

Et godt barnehagetilbud er viktig for at kommunen skal være attraktiv som bosted. Kommunen er derfor ikke tjent med alle de negative oppslagene som har vært i media om våre barnehager og uenighet om økonomi. Årsmøtet i Venstre vil derfor oppfordre kommunen til å omarbeide grunnlaget for tildeling av midler og legge vekt på de uttalelsene som de private barnehagene framfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**