Barns rettigheter

Venstre vil at Bergen kommune skal ha hele det offentlige ansvaret for barns oppvekstsvilkår i byen. Vi ønsker derfor at Bergen kommune overtar ansvaret for de oppgaver det statlige barnevern har. Det vil gi et mer helhetlig tilbud og sikre at de tilgjengelige ressursene kommer barna til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Flertall for handlingsplan mot fattigdom blant barn
I bystyret denne uken fikk Idun Bortne og Erlend Horn flertall for at Bergen skal få en egen handlingsplan mot fattigdom blant barn.

Krever endring etter Jannes sak
Bergen må få på et bedre lavterskeltilbud for barn, mener opposisjonen i bystyret.

Fra leie til eie
Bergen Venstre mener at også en kommunal bolig bør kunne bli en selveid bolig, og oppfordrer Bergen kommune til å bruke hjemkjøpsavtaler som et aktivt virkemiddel for å bistå personer som er avhengig av kommunal bolig.

3000 barn i fattigdom er 3000 for mye!
Mandag 17. september spurte BA opposisjonen hva de vil gjøre for å bedre forholdene for de ca. 3000 fattige barna i Bergen. Her er Erlend Horn (V) sine svar.

Barnet vi venter blir kanskje annerledes
Staten og Arbeiderpartiet vil hindre barn med avvik å bli født for å spare penger, mener Venstrepolitiker Åsta Årøen. Les deler av BT-intervjuet med henne her.

Eit annleis barn
Det vesle barnet som vi ventar i august, er like elska som dei ande barna våre, men kanskje blir det eit litt annleis barn.

Regjeringen må ta hensyn til barnas beste
De rødgrønne må få fart på en stortingsmelding om asylbarna – hvor hensynet til barna må komme først, skriver Erlend Horn.

Bergen må få all makt over barnevernet
Venstre­leder Trine Skei Grande mener Bergen snarest må overta alle deler av barnevernet fra statlige Bufetat.

Engasjerer seg for Nathan og asylbarna
Selvsagt vil Venstre at Nathan skal få bli. Vi må heller ikke glemme alle de andre barna som har det som ham. Han har gitt ansikt til alle de som lider hver gang politikere roper på en “strengere asylpolitikk”.

Barnefamilier skal bosettes i ordinære bomiljø
Venstre mener det er viktig at barnefamilier bosettes i trygge omgivelser. Byrådet snur, og støtter Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**