Måndagsmøter for alle

Etne Venstre møtest måndagar i forkant av kommunestyremøter. Ope for alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter valget har me fått bra dreis på å møtast måndagar i forkant av kommunestyremøter. Gode diskusjonar både om saker til kommunestyret, og tema ein elles ynskjer ta opp.
Det vert sendt ut nærare informasjon om tid og stad i forkant. Står du ikkje på epostlista? – ta kontakt med Leif Arne (kontaktinfo under).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**