Politisk uttalelse fra årsmøte – Ringeriksbanen!

Årsmøtet mente realisering av Ringeriksbanen (og E16) er den saken som vil bety aller mest for vår region. Enklere, raskere og tryggere person- og godstransport er avgjørende for nyetablering og bevaring av arbeidsplasser og befolkningsvekst. Ytterligere aktualisert etter et smertefullt tap av flere hundre arbeidsplasser det siste halvåret! Uttalelsen er sendt Ringerikes Blad idag og førte straks etter til et intervju med Helge Stiksrud. Den er også sendt til behandling på årsmøte i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


POlITISK UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I RINGERIKE VENSTRE, 30.01.12

Ringerike Venstre ønsker Ringeriksbanen velkommen!
Årsmøtet i Ringerike Venstre forventer at forslaget til Nasjonal transportplan som legges fram 29. februar, vil inneholde klare anbefalinger om forsering av bygging av Ringeriksbanen. Dette synet deles også av Buskerud fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen. Det er viktig at alle gode krefter forenes for nå endelig å få banen bygd!

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Det kommer stadig kraftige signaler om at Ringeriksbanen nå må realiseres. Lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Knut Arild Hareide, uttalte seg under komiteens besøk i Buskerud, meget positivt om Ringeriksbanen og dette synet ble støttet av flere av komiteens medlemmer. Ringerike Venstre har med stor interesse merket seg at det tas til orde for alternativ finansiering og organisering og at prosjektet Ringeriksbanen kan egne seg for dette. Dette betyr at det ikke vil være noen motsetning mellom E 16 og Ringeriksbanen.

Ringerike Venstre viser også til Høyhastighetsutredningen viser at den raskeste traseen mellom Oslo og Bergen går via Hønefoss. Ringeriksbanen vil kunne utgjøre første byggetrinn på denne banen og trekke Oslo og Bærum nærmere Ringerike. Vår region har nok av plass og kan hjelpe hovedstaden med å løse veksten i antall innbyggere slik at Markagrensen ikke røres. Dette vil være til alles fordel og gi vår region et positivt tilskudd av kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter i en situasjon med flere utfordringer for distriktet enn før. Stikkordmessig vil årsmøtet i det lokale Venstre-laget bare nevne tapet av industriarbeidsplasser og usikkerhet om sykehuset og HiBu i Hønefoss.

Venstres representanter lokalt og i fylkespolitikken skal gjøre vårt til at vi nå får en ny jernbane og vil samarbeide aktivt med de krefter som deler vårt syn — både i og utenfor vår region.

Helge Stiksrud

Foto: Torbjørn Tandberg

Hønefoss, 30.01.12
Helge Stiksrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**