Et godt Tananger

Venstre stemte for bygge og deleforbud da Utvalg for arealsaker behandlet sak 11/4035 om mulig bygge- og deleforbud i forbindelse med planer for diverse tilbygg, nybygg og gangbro ved Halliburtons tomt i Tananger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nora A. Nilsen fra Venstre er nestleder i Utvalg for arealsaker og sier at hun fremdeles mener at man i stor utstrekning skal tilrettelegge for lokale bedrifter, men vi må også inn over oss administrasjonens forbehold knyttet til at realiseringen av dette enkelttiltaket skal vanskeliggjøre og forsinke prosessen mot en helhetlig reguleringsplan for hele området.

Hvis Halliburton får bygge etter gjeldende reguleringsplaner på det nåværende tidspunkt, vil vi kunne havne i en situasjon der de da ikke trenger å ta hensyn til eller bli underlagt de rekkefølgekravene som vil gjelde når den nye reguleringsplanen blir vedtatt. Dette vil svekke de føringer og rekkefølgekrav som kan komme i en ny reguleringsplan.

I dagens situasjon der trafikk til og fra Risavika stadig blir mer problemfylt, mener Venstre at dette er å gå i feil retning. Vi trenger helhetlige og gode løsninger for området, og disse oppnår vi med nye omfattende og gode reguleringsplaner som tar hensyn til alle berørte parter i området.

Den nåværende reguleringsplan bør snarest erstattes fordi den i mindre grad tar hensyn til den store utviklingen Risavikaområdet har opplevd det siste tiåret. Den er ikke formålstjenlig i forhold til utfordringer vi nå opplever knyttet til trafikk-, støy- og miljøutfordringer i området.

På bakgrunn av dette stemte Venstre for et midlertidig bygge og delingsforbud frem til ny reguleringsplan foreligger. Venstre forutsetter at det videre arbeid med ny reguleringsplan i området intensiveres og at vi raskt kan få på plass en ny reguleringsplan tilpasset Tananger anno 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**