Referat fra årsmøtet

Alvdal Venstre avholdt årsmøte på Huldra 24. januar. Til stede var Erik Ringnes, leder i Hedmark Venstre og tre representanter fra Tynset Venstre foruten 11 medlemmer fra Alvdal. Før behandlingen av årsmøtesakene innledet Ringnes til diskusjon om Venstres helsepolitiske manifest, og om næringspolitikken i Fjellregionen i lys av konkursen i Tynset Næringshage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Referat Årsmøte i Alvdal Venstre 2012

Til stades: Sigmund Kveberg Paaske, Mali Hauen, Stein Hoset, Live Stokstad, Ole Heggset Sylte, Hallstein Tronsmoen, Unni-Lise Jonsmoen, Erik Ringnes, Ola Jonsmoen, Thor Arve Vartdal, Ola Eggset og Anders Wahl.

1. Innkalling og sakliste vart godkjende
2. Anders Wahl vart vald til møteleiar og Thor Arve Vartdal sekretær.
3. Styret si årsmelding vart godkjend
4. Rapport frå kommunestyregruppa vart kommentert av Ola Eggset og godkjend.
5. Reknskapet for 2011 vart godkjent
6. Kontingent på 375 vart godkjent (150 sentralt, 100 fylkeskommunalt og resten til lokallag). Det same vart budsjett for 2011. Budsjettet har som målsetjing å spare opp nokre midlar når det ikkje er val.
7. I styret vart Inge K. Haugen (Kasserar) og Thor Arve Vartdal (sekretær) på valde til å halde fram i styret i to år. Sigmund Kveberg Paaske vart valt inn som ny i styret. Mali Hauen og Anders Wahl i styret stod ikkje på val i 2012. Ola Eggset og Odd Uglem vart valde til å sitje i valkomitéen.
8. Anders Wahl og Live Stokstad vart valde som delegatar til fylkesårsmøtet, Sigmund Kveberg Paaske og Unni-Lise Jonsmoen som vara for dei.
9. Ingen innkomne saker

Referent
Thor Arve Vartdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**