Venstre spør ministeren om Ahus og Nes

Mens politikere fra andre partier klager over manglende påvirkningskraft i saken om nesbuenes sykehustilhørighet, tar Nes Venstre saken opp med helseministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Da det forrige uke ble klart at helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen hadde skiftet ut styret i Helse Sør-Øst RHF, tok Nes Venstres Sesselja Bigseth kontakt med vår stortingsrepresentant Borghild Tenden.

Med tanke på at helseministeren i fjor sa at et svar om Nes kommunes lokalsykehustilhørighet ville komme tidligst i 2012 i forbindelse med rullering av strategisk utviklingsplan for helseregionen, ønsker Nes Venstre svar på om en utskifting av styret vil by på forsinkelser i dette arbeidet.

Har stilt spørsmål

Borghild Tenden

Borghild Tenden

— Kan helseministeren forsikre at arbeidet med strategisk utviklingsplan for helseregionen, og dermed den forventede avklaringen om Nes kommunes sykehustilhørighet, ikke blir forsinket, og vil helseministeren sørge for at det nye styret gjøres kjent med de lokale ønskene i Nes om full tilhørighet til Ahus? spør Tenden i sitt brev til helseministeren.

Hele spørsmålet kan du lese på Stortingets nettside.

Ahus eneste naturlige alternativet
Nes Venstre mener det er uholdbart at Nes kommune og nesbuene må forholde seg til to sykehus. Det skaper både merarbeid og forvirring og vanskeliggjør arbeidet med å skape et helhetlig pasientforløp nå som samhandlingsreformen er tredt i kraft.

Pasientombudet i Akershus er enig med Venstre i at Ahus er det eneste naturlige alternativet for Nes.

Helseministeren har ikke svart Tenden ennå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**