Årsmøte avholdt i Søndre Land Venstre

Torsdag 26/01 ble et minneverdig årsmøte for Søndre Land Venstre. -2011 har vært et fantastisk år for Venstre i Søndre Land med historisk uttelling i lokalvalget i september, sier lagsleder Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Søndre Land Venstre har opplevd økt interesse og aktivitet i året som gikk. Flere års langsiktig politisk og organisatorisk arbeid resulterte i 2 av 25 representanter for Venstre i Søndre Land kommunestyre i perioden 2011-2015.

I tillegg til å behandle ordinære årsmøtesaker, valgte årsmøtet enstemmig å utvide styret i lokallaget for å følge opp den økte aktiviteten i laget. Styrets leder og øvrige medlemmer ble gjenvalgt uten endringer. Lokallaget møtes annenhver torsdag kl. 19.00 på Rådhuset. Interesserte kan ta kontakt med styret for mer informasjon og samkjøring til møter.

Juelsag

Foto: Juel Sagbakken

Juel Sagbakken ble enstemmig valgt som nytt styremedlem. Han har interesse for oppvekst for barn og for næringsutvikling.

Følgende styre ble valgt på årsmøte for 2012:

Leder Hans Ingwald Gamst
Nestleder Ragnar Johansen
Sekretær Terje Brenner
Kasserer Shahid Nasir
Styremedlem Juel Sagbakken

1 varamedlem Bjørg Perstuen
2 varamedlem Kåre Lindset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**