Kritikk av møteplan for Nordland Venstre

Bodø delegasjonen fremmet innspill til det nye styret i Nordland Venstre om å møte fysisk til dialog og saksbehandlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I brev til årsmøtet i fylkeslaget har lokallaget fremmet følgende innspill til den planlagte møteplanen i fylkesstyret.
========================================

Nordland Venstre har for 2012 presentert en møteplan som består av et svært
begrenset antall fysiske møter, og som i stor grad baserer seg på bruk av
telefonmøter og e-møter. I utgangspunktet en spennende, miljøvennlig og
framtidsrettet tanke som passer Venstres profil godt. Men e-møter er ikke uten
utfordringer. Tapet av ikke-verbal kommunikasjon er en betydelig faktor som
ikke må undervurderes, og kan ha stor innvirkning på grad av engasjement fra de
møtedeltakerne. Effektiv bruk av av e-møter, telefonkonferanser og nettbasert
samarbeid krever deltakere som er øvet i bruk av slik teknologi for at
samarbeidet skal være effektivt.

Videre er nettverksbyggingaspektet et sentralt moment som ikke er tatt hensyn
til i møteplanleggingen. E-møter er ingen arena for å skape nye relasjoner, og
planen fra Nordland Venstre er i så måte et sterkt signal om ambisjonene for
den organisatoriske utviklingen framover.

Bodø Venstre mener at fysiske møter er sentralt for å skape gode og sterke
relasjoner på tvers av lokallagene, og styret i Bodø Venstre anmoder derfor det
nye styret i Nordland Venstre om å revurdere møteplanen.

Bodø Venstre

Vedtaket fra fylkesårsmøtet var å oversende innspillet til det nye styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**