Nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge

Resolusjon vedtatt av fylkesårsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jernbaneverkets nei til godsterminal på Hell tydeliggjør behovet for alternativer. Årsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre krever derfor at Skogn blir utredet som et nytt alternativ til det nye logistikknutepunktet i Midt-Norge.
Et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge skal løse utfordringer knyttet til næringsutvikling, transport og logistikk i et langsiktig perspektiv. Et logistikknutepunkt for Midt-Norge lokalisert til Skogn vil være viktig for hele Nord-Trøndelag.
En lokalisering av et nytt logistikknutepunkt til Skogn vil kunne gi et betydelig antall nye arbeidsplasser og økt bosetting på Innherred. Et logistikknutepunkt på Skogn vil også ha stor betydning for mulighetene til å ruste opp jernbanen i området — fortrinnsvis Trønderbanen og Meråkerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**