Opprett fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket!

Resolusjon vedtatt av fylkesårsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Landbruket er en viktig næring i Nord-Trøndelag. Venstre vil at landbruket fortsatt skal ha en sterk stilling i fylket. Det er stort etterslep på investeringer i nordtrøndersk landbruk. Som en ekstra støtteordning til gårdbrukere som ønsker å satse, krever Nord-Trøndelag Venstres fylkesårsmøte at det opprettes en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket; særlig rettet mot enkeltbruk innen melk og kjøttproduksjonen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune må tenke nytt for å stimulere til ytterligere vekst og lønnsomhet i fylkets viktigste næring. Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre krever derfor at Nord-Trøndelag fylkeskommune innfører en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**