Vagt svar om Ahus fra helseministeren

Helseministeren har nå svart på spørsmålet om Ahus og Nes kommunes sykehustilhørighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Anne-Grethe Strøm-Erichsen har svart uvanlig raskt på spørsmålet fra Borghild Tenden. Spørsmålet lød som følger:

— Kan helseministeren forsikre at arbeidet med strategisk utviklingsplan for helseregionen, og dermed den forventede avklaringen om Nes kommunes sykehustilhørighet, ikke blir forsinket, og vil helseministeren sørge for at det nye styret gjøres kjent med de lokale ønskene i Nes om full tilhørighet til Ahus?

Vagt svar
Svaret fra Strøm-Erichsen lyder:

— Jeg har konferert med Helse Sør-Øst RHF i denne saken og kan forsikre representanten Tenden om at det nye styret for Helse Sør-Øst RHF vil bli orientert om Nes kommunes sykehustilhørighet og de avklaringer som er forutsatt skal skje. Helse Sør-Øst RHF reviderer for tiden sin plan for strategisk utvikling og vil i denne sammenheng også ta stilling til dette spørsmålet etter forutgående dialog med Nes kommune, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.

Venstre reagerer
— Strøm-Erichsen sier ingenting om tidsperspektiv i svaret, og viser ingen forståelse for den vanskelige situasjonen Nes kommune er i som følge av at avklaringen om sykehustilhørighet har blitt trukket ut i mange

 Sesselja, Åse Birgitte og Øystein er ikke fornøyde med svaret fra helseministeren.

Sesselja, Åse Birgitte og Øystein er ikke fornøyde med svaret fra helseministeren.

år, sier Sesselja Bigseth, som var den som ba Tenden ta opp spørsmålet med helseministeren.

Også leder og nestleder i Nes Venstre reagerer på svaret fra helseministeren.

— Dette var et vagt svar uten lovnader, sier Øystein Smidt.

— Dette svaret ga ikke mye håp. Å forsikre oss om at de vet at vi har en todelt ordning er det ikke mye hjelp i, sier Åse Birgitte Skjærli.

Stemte imot samarbeidsavtalene
Venstre stemte, som eneste parti, imot samarbeidsavtalene med Ahus og Sykehuset Innlandet under kommunestyremøtet. Nes Venstre mener at Nes kommune skal ha alle sine tjenester samlet hos Ahus, og mener at det må markeres politisk.

— Helseministeren sier at spørsmålet blir avgjort først etter dialog med Nes kommune. Dette er det viktig at alle partier i Nes merker seg. Nå må vi som politikere stå samlet i denne saken, gi klar og tydelig beskjed til Helse Sør-Øst RHF om at Ahus er eneste alternativet for Nes kommune, og holde trykket oppe til vi får gjennomslag i saken, sier Sesselja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**