Fylkesårsmøte

Den 10-11.02 avholdt Nord-Trøndelag Venstre sitt årsmøte i Verran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra Verdal møtte Dagfinn Dahl, Jarle Benum, Brita Kleven Thorsvik og Johannes Rosvold. Blant sakene i år var valg av styre, behandling av politiske uttalelser, samt behandling av et høringsforslag om Venstres helsepolitikk.

Årsmøtet fikk også en innføring i gruvehistorien i Malm, blant annet av Kolbjørn Almlid som viet talen under middagen til dette temaet.

Etter 11 år som leder valgte Andre Skjelstad å overlate stafettpinnen videre. Karl M. Buchholdt ble enstemmig valgt til ny leder av årsmøtet. Med seg i styret får han Reidar Lindseth, Brita Kleven Thorsvik, Hans Martin Storø og Iren Opdahl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**