Fylkesårsmøtet gir sandegutta tillitt

Per Martin Berg ble valgt som politisk nestleder i fylkeslaget og delegat til landsmøtet i april. Dit tar han med seg Ole Christian Fredriksen, som også ble valgt til å representere fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkesårsmøtet gjenvalgte lørdag Hilmar Flatabø, Tønsberg som leder av Vestfold Venstre. Med seg i ledertrioen får han Karin S. Frøyd, Larvik som tok gjenvalg som organisatorisk nestleder og Per Martin Berg, Sande som ny politisk nestleder.

Videre valgte årsmøtet Karin Virik, Sandefjord som ny sekretær i fylkesstyret. Som styremedlemmer ble valgt Elin Berg Schmidt, Re og Klaus Olstad, Svelvik.

Fra salen årsmøtet 2012

Foto: Kåre Pettersen

På valg som styremedlem var Arne Magnus Berge, Nøtterøy foreslått fra valgkomiteen. Under behandling av valgene ble Elin Berg Schimdt, Re ble foreslått som medlem. Ved den etterfølgende skriftlige voteringen fikk hun flest stemmer.

Som varamedlemmer til fylkestyret ble følgende valgt:
1. vara: Nora Pernille Bruun-Lie, Horten
2. vara: Eddy Robertsen, Horten
3. vara: Ole Christian Fredriksen, Sande
4. vara: Vivi G. Karlsen, Tønsberg
5. vara: Magdalena Fransson Lindtvedt, Lardal

Fylkesårsmøtet valgte også 8 Landsmøteutsendinger i tillegg til fylkesleder Hilmar Flatabø som er Landsstyremedlem og leder av Vestfolddelegasjonen. Følgende 4 kvinner og 4 menn ble valgt:

1) Nora Pernille Bruun-Lie, Horten
2) Aina Dahl, Tønsberg
3) Helene Eriksen, Andebu
4) Suzy Haugan, Tønsberg

1) Per Martin Berg, Sande
2) Eddy Robertsen, Horten
3) Ole Christian Fredriksen, Sande
4) Trygve Storrønningen, Larvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**