Nye muligheter i nord

Troms Venstre ønsker driftsmiljøet til Luva lokalisert i Harstad. I en uttalelse fra fylkesårsmøtet, hvor Maria Serafia Fjellstad (Harstad) og Jonas Eilertsen (Tromsø) gikk sammen som forslagsstillere, er partiet positiv til petroleumsutvinning i nord utenfor sårbare områder hvis man samtidig evner å fase inn ny energi og ny industri og skape arbeidsplasser og kompetanseutvikling i landsdelen. Hele uttalelsen følger under.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Troms Venstre ønsker en energipolitikk som sikrer miljø og arbeidsplasser i Nord-Norge. Landsdelen tar en risiko ved økt petroleumsutvinning og har spesielle områder som av naturvernhensyn må vernes for all petroleumsaktivitet. Kjernen i Venstres miljøpolitikk er å kombinere det klassiske naturvernet med en fornuftig ressursutnyttelse med fokus på fornybar energi og fornybare ressurser. Avgjørende for Venstre er at landet evner å utnytte oljealderen til å fase inn ny energi og ny industri mens petroleum fases ut.

Landsdelens ressurser i form av olje og gass har vært og vil likevel være viktig for velstandsutviklingen i Norge. En utnyttelse av disse er mest risikabel for dem som bor nærmest og må skje i tråd med de beste miljøprinsipper og komme befolkningen i nord til gode.

Petroleumsaktivitet kan bidra til lokale ringvirkninger og arbeidsplasser ved at flere driftsoperasjoner skjer i nord. I Nord-Norge er det Harstad som allerede har et naturlig fortrinn som driftsorganisasjon av Norne. Et fjerde driftsmiljø i Norge i forbindelse med Luva-utbyggingen bør bygge på dette fortrinnet, og dermed lokaliseres i Harstad. En slik etablering vil gi ringvirkninger for hele landsdelen gjennom ytterligere etableringer av industriklynger, øvrig petroleumsvirksomhet og samtidig ringvirkninger også på infrastruktur, samferdsel og generell vekst.

En fornuftig arbeidsdeling mellom byer og regioner i Nord-Norge er viktig i fremtiden. Det er naturlig at deler av kompetansebedriftene lokaliseres i Tromsø, men også gjerne i samarbeid med andre kompetansemiljøer i Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**