Styret for Sør-Trøndelag Venstre

Nytt styre ble valgt på fylkesårsmøte 11. februar 2012. Styret skal sørge for den jevne drifta av fylkeslaget mellom årsmøtene, blant annet gjennom å arrangere møter og seminarer, holde kontakt med lokallagene og koordinere aktiviteter i fylkeslaget. Fylkeslederen er i tillegg representert i Venstres landsstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trond Åm

Trond Åm, leder, valgt for 2 år

Marit Foss Sundseth

Marit Foss Sundseth, nestleder, ikke på valg, men ny funksjon

Lone Kvålsvoll

Lone Kvålsvoll, velges for 2 år

Johan G Foss

Johan G. Foss, velges for 1 år

Petter Rønning

UV velger sin egen representant. (i dag er det Petter Rønning)

Vararepresentanter:
Fredrik Øvergård, Malvik
Ingeborg Kraft, Trondheim
Jan Frode Hatlen, Melhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**