Underlige beskyldninger fra ordføreren i Verdal

Når jeg blir beskyldt for å komme med uriktige påstander, er det behov for et tilsvar. At det er ordføreren som i et leserinnlegg påstår at jeg nok en gang fremsetter påstander jeg vet er feilaktige om Verdal kommune i barnehagesaken, er oppsiktsvekkende — og underlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bakgrunnen for påstanden må være en uttalelse fra årsmøtet i Verdal Venstre
om barnehager, som undertegnede som sekretær, sendte kommunen, Verdalingen og TA og som er gjengitt i begge avisene.

Ordføreren gir i sitt leserinnlegg en del faktaopplysninger om barnehagene i kommunen, opplysninger som Venstre i sin uttalelse ikke har sagt vi er uenige i.

I Verdal er vi enige om at både private og kommunale barnehager skal likebehandles. Verdal kommune har brukt sin egen beregningsmåte for tildeling av midler. De hevder deres måte å gjøre det på gir samme resultat som den beregningsmåten andre kommuner bruker, men som de private barnehagene ikke er fornøyd med. Derfor har Venstre bedt om at kommunen er så raus at de lager et nytt oppsett, et oppsett som andre kommuner bruker — slik at alle kan være enige i grunnlaget for tildeling av midler.

Både kommunale og private barnehager sliter med stramme rammer. Opposisjonen foreslo derfor å øke budsjettet med 4 mill for å øke voksentettheten i barnehagene, noe som administrasjonen ikke hadde funnet rom for.

Ordføreren skriver at AP og KrF ikke kunne støtte forslaget om økte bevilgninger pga "manglende inndekning/finansiering". Politikk er å prioritere. Opposisjonen valgte å prioritere økte bevilgninger til barnehager mens AP og KrF støttet administrasjonens forslag om å øke bevilgninger til lønnsøkninger med 5 mill i forhold til det rådmannen foreslo i økonomiplanen for et år siden.

Verdal, 12.02.12 Brita Kleven Thorsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**