Barnehager

Venstre ønsker gode og sterke fagmiljøer i kommunens barnehager og stemte derfor for rådmannens forslag om å innføre et 18 måneders prøveprosjekt der Dravhaug og Øygarden barnehager slås sammen til en virksomhet. Venstre ønsker også å sikre fortsatt god barnehagedekning og på bakgrunn av dette gikk vi inn for kommunal garanti for lån til ny barnehage på Grannes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I sitt innlegg i debatten om sammenslåing av Dravhaug og Øygarden barnehager viste Venstres representant, Anja Berggård Endresen, til at man ved en sammenslåing av de to barnehagene vil sikre seg et større fagmiljø enn tilfellet er med dagens ordning der man har to forholdsvis små barnehager. Det er også andre stordriftsfordeler f.eks knyttet til større fleksibilitet ved sykefravær og felles vikarordning.

Hun viste også til liknende barnehager i Stavanger der en slik ordning med delt virksomhetsleder allerede har eksistert i flere år:
I Tasta bydel finnes blant annet Triade barnehage som består av Veden samt Smietunet barnehage. Ytre Tasta barnehage består av Eskeland og Vardenes barnehage.
Tastavarden barnehage er likevel det eksemplet som lettest kan sammenliknes med gjennomføringen i Dravhaug og Øygarden. Tastavarden barnehage består av de to barnehagene Gullfaks og Smiene. I Gullfaks finner man avdelingen Tommeliten som tilbyr veiledning av familiegrupper på lik linje med det arbeid som utføres i Tunet i Øygarden barnehage.

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

I dagens formannskapsmøte ble det også lagt frem foreløpige tall knyttet til ventelister for årets barnehageopptak. Disse tallene understreket atter en gang det også rådmannen påpeker i saken om ny barnehage i Grannesbakken.

Sola kommune vil årlig ha behov for 50 — 60 nye barnehageplasser, og mangelen på plasser som ble presentert i dagens møte overskred også dette antallet. Det er altså et stort behov for nye barnehageplasser og Venstre ser også private barnehageinitiativ som velkomne tilskudd til solabarnehagene. Venstre stemte derfor for rådmannens forslag knyttet til å stille kausjon som sikkerhet ovenfor Husbanken for oppføring av barnehage i Grannesbakken. Barnehagen er en del av kommunens utbyggingsplan og den nye barnehagen vil ha plass til 106 barn, hvorav 68 under tre år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**